TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

Satama Films Oy
info@satamafilms.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyri Salminen, jyri.salminen@satamafilms.com

3. Rekisterin nimi

Satama Films verkkosivuston käyttö- ja viestintärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan jotta:

  • Yhteydenottolomakkeilta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja niiden lähettäjiin pitää yhteyttä

Rekisterin tietoja voidaan käyttäjän hyväksymänä käyttää myös sähköpostimarkkinointiin.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjä voi ilmoittaa seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Organisaation nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Muut vapaamuotoiset tiedot

Lisäksi tallennamme lomakkeiden/tilauksen lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

5.1 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston sivut voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan vain suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Sen lisäksi verkkosivusto kerää automaattisesti lokitietoja.

7. Säännönmukaiset luovutukset

Emme säännönmukaisesti luovuta tietojasi kenellekään.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja kuten uutiskirjeiden lähetyksiä. Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan esim. sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Luovutettavia henkilötietoja voivat olla nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein.  Sivuston tietoliikenne on salattua.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai sähköpostilla. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

Tarkastuspyynnöstä on oikeus periä kohtuullinen korvaus.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12. Eväste

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Evästeet ovat internet-palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Ohjeet evästeiden käytön estämiseen löydät selaimesi omilta ohjesivuilta:

Firefox
Chrome
Chrome Android
Chrome iOS
Opera
Internet Explorer
Safari
iOS Safari